СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ

КОГА СПОРТНАТА ПСИХОЛОГИЯ Е ПОЛЕЗНА?

 

 

Някои спортисти и треньори имат неправилно разбиране относно полето на спортната психология и нейната роля в подобряването на представянето на спортистите. Спортната психология е част от голямото поле на спортната наука и изучава човешкото поведение в спортна среда, ефектите от спорта върху участниците, и ефекта на намесата върху спортното представяне.

Целта на приложението на спортната психология е да помогне на спортистите да се представят по най-добрият начин чрез подобряване на необходимите психически умения за да се отличат в спортното начинание.

 

Тренирането на спортната психика е елемент от спортната психология, която се концентрира специално върху помагането на спортистите да разбият и преодолеят психическите бариери, скрити от тях, помагайки им да се представят високо съобразно техния върхов потенциал. Чрез работата и укрепването на психическите умения, необходими за да бъдат успешни във всяко спортно състезание, треньорът по спортна психология търси да постигне някои общи цели за подобрението на представянето.

 

Негативен белег е лепнат към сферата на психологията, защото много смятат, че това са  хора, които работят с анормални индивиди или проблемни спортисти.  Психическият игрови треньор роботи с нормални хора, които са под допълнително напрежение за представяне в техния спорт.

 

Главната ми цел и мисия е да науча спортистите как да ;могат да изградят умението за саморегулация, да бъдат по-уверени, да се фокусират по-добре, да останат хладнокръвни под напрежение, да тренират по ефективно, и да развият повече ефективни предигрови навици.

Включвайки инструмента спортно психология подготовката ви ще бъде завършена!