Личността на спортиста

Здравей,

Днес отново се обръщаме към спортната психология и нейните основи, за да можем по-добре да изградим своята представа за това как да се подготвим по-добре за конкретно състезание, както и регулирането на поведението ни по време на самото състезание.

Може би ти е добре известно, а може би но основните моменти при тренировката са във физическо, тактическо, стратегическо и техническо естество. Всичко това обаче се осъществява на основата на психиката на спортиста, а в частност и на треньора.

Спортът е мястото където се бориш, побеждаваш, изграждаш воля, характер, личност. Спортът е непрекъснато побеждаване преди всичко на себе си.

Всяка личност, спортист или треньор изгражда своята спортна философия като една мини територия. От нея тя тръгва, за да реализира високото спортно майсторство.

Има два устойчиви типа мотивация на личността на спортиста – „постигането на успех“ и „избягването на неуспех“. При първия тип личността е уверена, независима, волева, настойчива, докато при втория тя е тревожна, неуверена, с понижена активност. Разбира се за всяка конкретна спортна ситуация се подхожда тактически съобразно противника. Неговите силни и слаби страни, като срещу по-силен противник понякога тактиката е „да не се загуби“.

Може би това е една от стратегиите на бившия наставник на Челси Жозе Моуринио. Той изгражда една зона на сигурност, в която са съчетани в система силните елементи на играчите му и постепенно в хода на играта се стреми да се възползва от създалите се ситуации за да се вземе победата от срещата. Именно с това биха се обяснили много от победите, които реализира с преобладаващ резултат 1:0.
Друг тип мотивация е удоволствието от спорта и от спортно-състезателната дейност. Високите стойности на този мотив засилват у спортиста творчеството, склонността към риск и към независимост на действията, дори търсене на по-големи трудности.
На четвърто място се нареждат фундаменталните мотиватори на съвременно общество: слава, власт и богатство.

Нека хвърлим поглед върху съзнанието на спортиста. То се определя на два слоя:

Декларативен – състои се от мними разбирания, демонстрация на определен тип поведение.
– Другият е същинското съзнание – този тип поведение се характеризира със действителните разбирания за страните и елементите на спорта и техния смисъл.

В някоя следваща публикация ще разгледаме какъв е характера на състезателя еталон. Образецът победител. Засега само ще споменем акронима УСТУ и леко ще го разшифроваме като кажем, че типа характер се характеризира със следните свойства:IMG_7396
– Установен;
– Силен;
– Твърд;
– и Убедителен.

Ще разгледаме и волевите черти на характера, които се делят на общи и специфични. Тук само ще споменем, че общите волеви черти са организираност, дисциплинираност, самообладание и целеустременост.

Като допълнение ще изпълним тези думи със съдържание за да придобият смисъл, за да можеш да ги инсталираш в арсенала си от непобедими оръжия в борбата ти за постигането на идеала – велик шампион.

Като заключение днес ще кажа, че спортът е част от обществената технология за производство на жизнедейност, на материално-биологически и духовно-съзнателни продукт.

Незабравяй, че човекът е нищо друго освен своя собствен проект,

а.к.а. животът е такъв, какъвто си го направиш.

Успех в мисията на живота ти и неспирай да преследваш мечтите си. Това придава на характера живот и живот на характера.

IMG_7039

 

Коментари

Коментари