Архив на категория: Съвети

Тук ще може да научите трикове, методи и указания как да настроите ума си на вълната на шампионите.

Навици

НАВИЦИ

 

Човешката дейност е сложен процес, който представя сериозни изисквания пред съзнанието и неговото регулиране в непрекъснато променящите се условия на заобикалящата ни среда.

За щастие има механизъм, който облекчава задачите по контрола и по този начин съзнанието може да се насочи по-пълноценно към целта на действието, като осигурява по-ефективна обща регулация.

Но какво представлява навикът?

Навикът е съзнателно заучено и закрепено действие, чиито съставни елементи са доведени до степен на автоматизираност и протичат без пряк контрол от страна на съзнанието, а действието се изпълнява леко, бързо и икономично.

Независимо, че отделните съставни елементи на навика са автоматизирани, като цяло навикът е съзнателно действие. Това предполага предварително създаване на умение за съответните действия.

Умението се проявява във възможността човек да действа правилно въз основа на придобити знания и опит.

Нека определим навика като пресечната точка между знанието, умението и желанието.  Изграждането на навик преминава през три основни етапа:

 1. Етап на началното разучаване – ЗНАНИЕ – създаването на обща представа, КАКВО трябва да се направи;
 2. Етап на задълбоченото разучаване – УМЕНИЕ – КАК точно да се направи, основното предназначение на този етап е да се попълни умствената програма;
 3. Етап на затвърждаване и усъвършенстване – ЖЕЛАНИЕ. То е мотивацията, искането да се направи. Психолозите посочват, че за да бъде формиран един навик е необходимо неговото повторение в период от 21 до 40 дни. Моят опит в тази посока е 30 дни за формирането на един навик.

IMG_8733

Както видяхме в предната публикация за характера (ХАРАКТЕР), в основата си той се състои от нашите навици.

Има една максима: „ Ако посееш мисъл, ще пожънеш действие, ако посееш действие, ще пожънеш навик, ако посееш навик, ще пожънеш характер, ако посееш характер, ще пожънеш съдба“.

Навиците са могъщи фактори в живота ни и тяхното подценяване ни е носило доста трудности и неразбиране. Днес за щастие можем много по-ясно да отрием тяхното значение и да можем да ги имаме в арсенала на нашата продуктивност.

Още една добра новина – навиците могат да бъдат научени, могат да бъдат и отучени. Но това не е лесно, необходимо е много време и постоянство.

За да излети една ракета в космоса е необходимо преодоляването на земната гравитация. Много повече енергия се използва в началните минути на излитането.RAKETA

Навиците също имат гравитационно поле, много по-голямо отколкото хората предполагат или признават.

За да се изкоренят някои дълбоко заложени тенденции като леност, нетърпеливост, егоизъм, зависимост (цигари, алкохол, хазарт и т.н.), не са достатъчни само малко воля или няколко дребни промени в живота.

Изстрелването отнема много енергия, но веднъж отделени от гравитационното поле, нашата свобода придобива ново измерение.

Работейки върху знанието, умението и желанието, ние можем да достигнем до ново равнище на личностна и между личностна продуктивност, разделяйки се със стария начин на мислене, който е бил извор на псевдо сигурност в продължение на години.

Процесът понякога е болезнен. Промяната трябва да бъде мотивирана от по-висока цел, от готовност да подчиним това, което искаме сега, на това, което ще искаме по-късно. Но този процес поражда щастие – за някои хора целта и смисъла на съществуването им.

Завършвам тази публикация с едно частично определение за щастието. То е плод на желанието и способността да се жертва това, което искаме сега, в името на онова, което искаме накрая.

 

ХАРАКТЕР?

Здравей,

Преди няколко дни направих допитване в Twitter, относно интереса на хората спрямо характер и навиците. Определено резултата е в полза на характера и в тази публикация ще се опитам да отместя завесата за да можем да видим по-отблизо що е то характер.

FullSizeRender

Бърза справка в Интернет речник http://rechnik.info/%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80 и получаваме следната информация:

ХАРАКТЕР

мн. характери, (два) характера, м.
1. Съвкупност от отличителни черти от психиката на човек, които се проявяват в поведението му. Весел характер. Лош характер. Твърд характер.
2. Прен. Литературен герой, образ. Писателят рисува различни характери.
3. Само ед. Упоритост, последователност, твърда воля. Човек с характер.
4. Само ед. Отличителна черта, особеност, естество. Характер на спортно състезание. Спортът имаше агресивен характер. Какъв характер ще има срещата?

Психологията ни казва, че характера е психично свойство, такова психично явление, породено от постоянно проявяващи се психични състояния като радост, тъга, тревожност, и т.н.

Истината е, че всяко действие влияе на характера. Всяко действие в живота, колкото и малко да е, оказва своето влияние за формирането на характера.

Как образно да си представим характера. Ако можем да кажем, че характера са плодовете от нашите действия и мисли, то умът е градината, където те растат и узряват.

Характерът е като сграда, която ден след ден се издига, макар собственикът да не съзнава това.

Умствените и моралните сили не представляват характер, те са таланти, които трябва да култивираме и които, ако бъдат разумно развивани, ще създадат правилен характер. Човекът може да притежава скъпоценно семе, но това семе не е овощна градина. Умът е градината; характерът са плодовете.

За тези с интерес към навиците ще дам успокоение, че именно те са тухлите, с които строим сградата на нашия характер и специално за тях ще има отделна статия за навиците и тяхното формиране. Заедно ще можем да открием колко могъщ инструмент са за лична и професионална производителност.

Очи, отправени постоянно към целта.

Ако си представим, че сме спортисти и се стремим към победата, какви особености би имал идеалният характер?

 1. На първо място това ще бъде установен характер – на спортиста не му е присъщо неопределено поведение, свойствено за хора с неустановен характер.
 2. Убедителен характер – проявяващ се в трайно изградените връзки между личностни качества и поведението му. Рядко се срещат спортисти с неубедителен характер, на които е присъщо декларативно съзнание и лековато поведение;
 3. Силен характер, развиващ се в пълната мобилизация на ум и воля за постигане на резултати. Слабият характер, който стои в основата на капитулантското поведение е почти изключение.
 4. Твърд характер – доколкото неотклонно и настойчиво решава нарастващите по трудност спортни задачи. Колебливият характер е противопоказен за висококласния спортист. Image-1 (2)

Установен, убедителен, силен и твърд характер могат да имат и хора, които са извън сферата на спортната дейност. Можеш да го имаш и ти, стига да вземеш решение да го развиваш, за да можеш да береш плодовете му.

Разбираш ли, това не са материални блага, това са блага, които създаваш в ума си, но имат безценна стойност защото винаги можеш да разчиташ на тях.

Те са като един нескончаем извор за мотивация и вдъхновение.

За съжаление, не можем да изградим нашият характер за едни ден и да кажем готово, имам характер, който ще ми носи радост както на мен, така и на близките ми, колегите, ръководителите и т.н.

Нужно е търпение. Ако бързаш, ще потънеш в отчаяние, ако се взираш във всичките си дефекти, които трябва да бъдат победени.

Добрата новина, е че в теб има сила и нейното име е волята.

Но за волята ще има отделна публикация и то когато й дойде времето. А сега ще имаш възможността да избереш следващата публикация.

Изборът ще бъде между НАВИЦИ и ВОЛЯ. Можеш да гласуваш на профила ми в twitter.com/doburc в рамките на следващите 24 часа, като ще завърши в 17:00 на 05.05.2016г.

Пожелавам ти характер, който да премества планини!

Image-1 (3)

 

 

Личността на спортиста

Здравей,

Днес отново се обръщаме към спортната психология и нейните основи, за да можем по-добре да изградим своята представа за това как да се подготвим по-добре за конкретно състезание, както и регулирането на поведението ни по време на самото състезание.

Може би ти е добре известно, а може би но основните моменти при тренировката са във физическо, тактическо, стратегическо и техническо естество. Всичко това обаче се осъществява на основата на психиката на спортиста, а в частност и на треньора.

Спортът е мястото където се бориш, побеждаваш, изграждаш воля, характер, личност. Спортът е непрекъснато побеждаване преди всичко на себе си.

Всяка личност, спортист или треньор изгражда своята спортна философия като една мини територия. От нея тя тръгва, за да реализира високото спортно майсторство.

Има два устойчиви типа мотивация на личността на спортиста – „постигането на успех“ и „избягването на неуспех“. При първия тип личността е уверена, независима, волева, настойчива, докато при втория тя е тревожна, неуверена, с понижена активност. Разбира се за всяка конкретна спортна ситуация се подхожда тактически съобразно противника. Неговите силни и слаби страни, като срещу по-силен противник понякога тактиката е „да не се загуби“.

Може би това е една от стратегиите на бившия наставник на Челси Жозе Моуринио. Той изгражда една зона на сигурност, в която са съчетани в система силните елементи на играчите му и постепенно в хода на играта се стреми да се възползва от създалите се ситуации за да се вземе победата от срещата. Именно с това биха се обяснили много от победите, които реализира с преобладаващ резултат 1:0.
Друг тип мотивация е удоволствието от спорта и от спортно-състезателната дейност. Високите стойности на този мотив засилват у спортиста творчеството, склонността към риск и към независимост на действията, дори търсене на по-големи трудности.
На четвърто място се нареждат фундаменталните мотиватори на съвременно общество: слава, власт и богатство.

Нека хвърлим поглед върху съзнанието на спортиста. То се определя на два слоя:

Декларативен – състои се от мними разбирания, демонстрация на определен тип поведение.
– Другият е същинското съзнание – този тип поведение се характеризира със действителните разбирания за страните и елементите на спорта и техния смисъл.

В някоя следваща публикация ще разгледаме какъв е характера на състезателя еталон. Образецът победител. Засега само ще споменем акронима УСТУ и леко ще го разшифроваме като кажем, че типа характер се характеризира със следните свойства:IMG_7396
– Установен;
– Силен;
– Твърд;
– и Убедителен.

Ще разгледаме и волевите черти на характера, които се делят на общи и специфични. Тук само ще споменем, че общите волеви черти са организираност, дисциплинираност, самообладание и целеустременост.

Като допълнение ще изпълним тези думи със съдържание за да придобият смисъл, за да можеш да ги инсталираш в арсенала си от непобедими оръжия в борбата ти за постигането на идеала – велик шампион.

Като заключение днес ще кажа, че спортът е част от обществената технология за производство на жизнедейност, на материално-биологически и духовно-съзнателни продукт.

Незабравяй, че човекът е нищо друго освен своя собствен проект,

а.к.а. животът е такъв, какъвто си го направиш.

Успех в мисията на живота ти и неспирай да преследваш мечтите си. Това придава на характера живот и живот на характера.

IMG_7039

 

ВОЛЯТА СРЕЩУ ВЪОБРАЖЕНИЕТО?

Здравей,

Миналата седмица влязох в една книжарница и попаднах на книга за АВТОСУГЕСТИЯТА.

При обучението си в НСА за спортен психолог имах такъв предмет, но явно тогава не съм му бил отдал нужното внимание. Та сега го споделям с теб, защото мисля, че ще ти е полезно, най-малкото от обща култура. Пък и защо не да промени коренно живота ти към добро.

И така, нека започнем….

 1. Основни дефиниции.

Въображението може да се сравни с бурен поток, който увлича падналия в него нещастен човек, въпреки всичките му старания да достигне до спасителният бряг. Този поток изглежда неукротим, но всъщност е достатъчно само да се изучи и да разбереш онези закони, които го управляват. Тогава ще съумееш да превърнеш силата му в движение, в топлина, в електричество.
Тази идея може да се онагледи още по ярко със сравнението между въображението с див кон без юзда. Какво остава за ездача му, освен да се носи на гърба му и да се остави на волята му. Достатъчно би било за ездача да сложи юзда на коня и ролите веднага биха се разменили, не конят отнася ездача, а ездачът ще насочва конят, накъдето поиска.
Какво е внушението? – процес на вкореняване на известна определена мисъл в мозъка на друг човек. Но съществува ли действително такъв процес? Всъщност – не. В качеството на самостоятелен процес внушението не съществува. Това води до друг процес, когато у дадено лице, поддаващо се на внушение, то се трансформира в самовнушение.
Понятието самовнушение? загнездена определена мисъл от самите нас към самите нас.
Ние можем да произведем върху друг човек внушение, но ако безсъзнателното Аз на този човек не възприеме внушението, т.е. ако не го преобразува в самовнушение, то няма да има никакъв резултат.
Ако убедиш сам себе си, че можеш да извършиш нещо само по себе си възможно, ще го извършиш колкото и трудно да е то. Напротив, ако си въобразиш, че не можеш да направиш нищо, било то и най-простото, ти действително ще се окажеш неспособен да го осъществиш. Или метафорично казано и най-малката могила ще ти се стори непреодолим планински връх.
Когато сравняваме нашето съзнателно Аз с безсъзнателното, се оказва, че съзнателното притежава лоша, безнадеждна памет, докато присъщата на безсъзнателното Аз памет е превъзходна и безгрешна.
Достатъчно за нашето безсъзнателно Аз е да си въобразим, че един или друг орган функционира правилно или неправилно, или че изпитваме едно или друго чувство и веднага то действително започва да работи по съответстващ начин.
Безсъзнателното Аз, което ние наричаме въображение, въпреки установеното мнение, служи за двигател на всички наши постъпки, дори и въпреки волята ни, особено когато между тези две сили се породи някакъв конфликт.
В енциклопедичните речници понятието „воля“ се определя като „способност на свободното самоопределяне към едни или други действия“. Но колкото и да се гордеем с нашата свободна воля, колкото и твърдо да вярваме, че сме свободни в действията си, всъщност ние сме жалки играчки на нашето въображение. Но веднага щом се научим да управляваме въображението си, ставаме господари на своите действия.
Във всеки един момент може да се мисли само за едно нещо. Всяка мисъл, изцяло обладаваща нашето съзнание, става за нас истина и се стреми да се превърне в действителност.
Самовнушението е оръжие, присъщо ни от самото раждане. Ние играем са него в продължение на целия си живот, също като дете с играчка. Това оръжие обаче е също така и опасно. При непредпазливо , безсъзнателно ползване то може сериозно да нарани , та дори и да убие човека. И обратно, при съзнателно прилагане става спасително средство. За него може да се каже същото, което е казал Езоп за нашата способност да говорим: „Това е най-доброто, а в същото време и най-лошото нещо на света“.

2. Ето няколко закона, които изясняват връзката между въображението и волята.

Имай предвид, че те не са математически закономерности, но са представени така, че да изяснят влиянието на величините.
1. При конфликти между волята и въображението във всички случаи, без изключение, побеждава въображението.
2. При конфликта между волята и въображението силата на въображението е пропорционална на квадрата от силата на волята.
3. Ако между волята и въображението не съществува разногласие и ако те са устремени към една посока, равно действащата сила представлява не сумата, а произведението на двете енергии.
4. Въображението е достъпно за въздействие и за управляване.

3. Опитай сам за да разбереш дали работи този метод!

За да се изясни значението на внушението и самовнушението е важно да се разбере, че безсъзнателното Аз управлява всички наши органи.
Опит за самовнушение:1048397_530394763674260_218350156_o
Всяка сутрин след пробуждане и всяка вечер преди лягане трябва да затварям очите си и да не се старая да съсредоточавам вниманието си върху онова, което говоря, да произнеса двадесет пъти, и при това достатъчно високо, за да чуя собствените си думи следната фраза:

„Всеки ден, във всяко отношение ми става все по-добре и по-добре“

Тук може да научите повече за автора и книгата му https://www.book.store.bg/p23255/samousyvyrshenstvane-chrez-syznatelno-samovnushenie-avtosugestia-emil-kue.html

Ако статията ти е харесала моля коментирай или сподели.

Благодаря!

Интервю пред ТВ Стара Загора

Представям ви първото ми интервю пред ТВ Стара Загора.
Предаването „Спортни Страсти“ с водещ Георги Тонев.
В него запознавам зрителите и спортната общественост с това що е то спортна психология.
Навявам се да ви е интересно и да има полза за вашата реализация както в спорта така и в живота.
Приятно гледане!

УМЪТ Е НОВОТО БОЙНО ПОЛЕ

МОДУЛ 2 – УМЪТ Е НОВОТО БОЙНО ПОЛЕ

 

Ти имаш абсолютен контрол върху само едно нещо и това са твоите мисли. Ако се провалиш в контрола на собствения си ум, можеш да бъдеш сигурен, че не можеш да контролираш нищо друго.

– Наполеон Хил

Може да не осъзнаваш, но всеки, който има възможност да се представи в състезание или някакъв вид дейност е бил там преди…

Твоите очаквания и желания относно изпълнението идват от богата и сложна история от предишни изяви в живота. Започвайки като дете, ти си се изправял на сцената за другите. Учейки се да ходиш, да ядеш, да рисуваш първата си рисунка, както и много други преживявания маркират твоите първи възможности да изпълняваш ролята на изпълнител или да функционираш като такъв.

Как твоята първа публика (родители) реагират на твоите първи опити като изпълнител още има своето влияние върху начина, по който гледаш на себе си като изпълнител днес.

Беше ли награден с ентусиазъм? Или пък критично смъмрен? Игнориран? Или може би сравняван с някой друг, който го е направил по-добре или по-рано, отколкото ти?

Увереността или резервите, които имаш като изпълнител сега имат своите корени в по-ранните ти възможности за изпълнение.

Гледната точка на изпълнителя за себе си е оформена от тези по-ранни преживявания в живота.

Някои идват или преминават през детството с увереност, готови да поемат рискове, вярвайки че публиката им ще ги аплодира и одобри това, което правят.

Мнозина идват, чрез този ранен житейски опит със съмнения и страхове, колебание и усърдие, страхувайки се от критика, отхвърляне и срам.

Умът ти е изпълнен с толкова много информация относно изпълнението и за себе си. Тази информация е известна като „вътрешни убеждения“. Убежденията относно твоите способности, стойност и отговорности са формирани преди появата ти на полето на изява. Тези вътрешни убеждения може да бъдат позитивни и мотивиращи или те може да бъдат причина за вътрешни съмнения и могат да ограничат начина, по който виждаш себе си, което пък означава от своя страна твоя успех и представяне.

В този ред, за да постигнеш своя пълен потенциал сега, е от огромно, от екстремално значение и изключително важно да признаеш, да определиш и разпознаеш своите собствени вътрешни вярвания и да направиш модификации, ако те не отговарят на действителността.

Психическата издръжливост се разиграва в съзнанието, в ума на играча.

МИСЛИТЕ ВОДЯТ ДО ДУМИ, ДУМИТЕ КЪМ ДЕЙСТВИЯ, ДЕЙСТВИЯТА КЪМ НАВИЦИ, НАВИЦИТЕ ОФОРМЯТ ХАРАКТЕРА, А ХАРАКТЕРА СЕ ПРЕВРЪЩА В СЪДБА.

Всичко започва с мислите на човека, а мислите се появяват в ума на човека.

Нашите действия са пряк резултат от нашите мисли. Нашите мисли са резултат от това как ние сме дошли да момента в който сме разбрали/открили себе си, първо чрез очите на нашите родители, а после чрез други влиятелни хора в началото на нашия съзнателен живот.

Въпреки, че първоначално не си имал шанса да приемеш или отхвърлиш тези идеи/мисли относно теб, сега е момента да решиш какво е вярно за теб.

Ние не можем да имаме негативни мисли и да очакваме да бъдем психически издръжливи и да изпитваме увереност. Така, че ако искаме да бъдем успешни в психическата издръжливост ние първо трябва да изчистим ума си от всякакви ограничаващи ни вътрешни убеждения мисли и да погледнем на себе си точно и пълно.

Ако мислите ти са прекалено негативни, ще имаш негативно отношение и перспектива и почти никога няма да побеждаваш противника, освен ако опонента е значително по-слаб от теб.

Идеята е, че ти можеш да побеждаваш и искам да бъдеш в състояние да побеждаваш срещу опоненти, които са добри колкото теб и дори по-добри и силни от теб.

Тогава тениса, футбола, в живота е истински забавен и интересен.

За съжаление, докато е доста лесно да попаднеш в негативен модел на мислене, ти трябва съзнателно да избереш правилното мислене. Не винаги е лесно, но за сметка на това е възможно.

Целта на този модул е да те накара да разбереш, че твоите мисли играят важна роля докато се състезаваш на корта и представяш в живота.

Надявам се, че си разбрал, че трябва да мислиш за това как мислиш.

И така как играчът да контролира мислите си. Не са ли мислите неща, които изскачат в нашите умове, над които нямаме контрол? Много хора сигурно си задават този въпрос и то с основание. Сигурно нямаш и идея как да контролираш мислите си?

Първата стъпка е да разбереш, че ти можеш и трябва да контролираш мислите си, а не другите около теб.

Докато ние не можем да бъдем в състояние да контролираме какви мисли ще изникнат в умовете ни, ние сме в състояние да изберем кои да останат и да спрем вниманието си върху тях и кои да отхвърлим. Това някои хора наричат с термина „да развалим лъжите от детството“.

 

 

ЕТО НЯКОИ СТЪПКИ С КОИТО ДА КОНТРОЛИРАШ МИСЛИТЕ СИ:

 

 1. БЪДИ НАЯСНО С МИСЛИТЕ СИ.

Обикновено мислите идват и си отиват и ти едва ли ги забелязваш. Внимавай  за чувството на неадекватност или стрес, съмнение или тревожност. Осъзнаването е първата стъпка за набиране на повече психически контрол.

 1. ИЗПОЛЗВАЙ МЕТОДА „ПРОТИВОПОЛОЖНИ МИСЛИ“.

Едно от най-трудните неща за вършене е да не се мисли за нещо. Ако ти кажа: „Недей да мислиш за жълтата топка“ веднага ще помислиш за жълтата топка. Една ефективна техника за използване е методът на „противоположните мисли“. Когато има отрицателна мисъл, изпъкнала в ума ти докато се представяш на турнир, тренировка или в някаква ситуация, моментално я замени с нейната противоположност. Това е особено полезно, ако можеш да го кажеш на глас. Но ако средата не го позволява, достатъчно силно е да си го кажеш няколко пъти на ум на себе си. Ако получиш мисъл: „сервизът ми е слаб и не струва“, кажи на глас: „сервизът ми е добър“. Казвай това няколко пъти и действително ще помогне да заглушиш негативната мисъл.

 1. БЪДИ ВЪОРЪЖЕН С „РЕЗЕРВНИ МИСЛИ“.

Полезно е да имаш няколко положителни мисли в „банката“ преди да започне състезанието, а защо не и в първите минути или часове от деня, след като се събудиш от сън.

Много играчи изпитват затруднения със нещо позитивно, което да кажат на себе си като състезатели по време на състезание или в някаква ситуация, но това е от решаващо значение. Препоръчвам да имаш най-малко четири положителни изявления, които смяташ за себе си като играч/човек, които да използваш като резервни мисли, за да замениш отрицателните, които неизбежно ще дойдат в ума ти.

За да бъдат тези мисли ефективни и мощни, те трябва да бъдат такива, в които наистина вярваш относно себе си.

Отдели време, забави ход и открий какви позитивни идеи и мисли имаш, истини в които вярваш относно себе си.

 1. ПРАВИЛНО ИЗРАЗЯВАЙ ТВОИТЕ МИСЛИ.

Много тенис играчи опитват да останат позитивни и несъзнателно сами се саботират, просто като изразяват своите мисли по негативен начин. Ако играчът казва на себе си: „Не прави двойна грешка/при сервиз/“, той всъщност си дава отрицателна инструкция. Тази негативна инструкция произвежда отрицателен мисловен образ.

Този негативен психически образ увеличава вероятността за „втората грешка“, за която той сам се е предупредил.

Не може да имаш интензивен, силен фокус върху нещо, което да НЕ правиш. Това няма да ти позволи да фокусираш и вложиш енергия в това, което искаш и което трябва да направиш.

В този пример вместо играчът да каже „не прави двойна грешка“, той трябва да каже: „придай повече въртене на топката, замахни по-бързо и др.“ Играчът трябва да се увери, че изявленията инструкции, които отправя към себе си, са формулирани по подходящ начин.

 1. ИЗБЯГВАЙ МИСЛИ ЗА МИНАЛИ НЕУСПЕХИ.

Много играчи използват ума си като кино екран, на който прожектират и повтарят своите минали неуспехи. Те, загубили мача веднъж на корта, след това изтезават себе си и го загубили още двадесет пъти в техните умове, повтаряйки го отново и отново. Никой не обича чувствата, когато му се припомня за лошо представяне. Въпреки това много играчи оправдават себе си с думите, това е единственият начин да науча нещо от тази загуба. Или пък защото искат да играят жертва пред своите приятели, семейство или треньор. Изключително важно е да се ограничи подобен начин на мислене.

Подари си лимит за това колко дълго ще скърбиш за миналия мач, да научиш това, което можеш от него и да се ангажираш да гледаш напред, а не назад.

 1. СЪЗДАЙ СИ СПИСЪК С НАЙ-ДОБРИТЕ СИ ПОБЕДИ И ПРЕДСТАВЯНЕ.

Повечето играчи могат да ви разкажат за техните най-добри победи, но ние мислим за тези победи много рядко, по-рядко отколкото мислим и си спомням за нашите загуби. Полезно е да създадеш списък с най-добрите си три победи и да мислиш често за тях. Ако забележиш, че започваш да си мислиш и спомняш често за минали неуспехи, замени ги с най-добрите ти победи. За да може това да работи трябва да имаш лесен достъп до тези мисли. Не можеш да направиш това, без първо да си ги запишеш на лист хартия.

Branding_Template

Въведение в психическата страна на тениса

ПРОГРАМА ТЕНИС

МОДУЛ 1 – ВЪВЕДЕНИЕ. ЧЕТИРИТЕ ЗОНИ НА ТЕНИС ТРЕНИРОВКАТА.

Никога не съм играл тенис. Един път си спомням като малък ми се отвори възможност да усетя играта, но
удрях топката все едно бейзболист удря с бухалката.
Започнах да изучавам играта тенис на 33 години и по-точно психичната част на играта.
Ще ти кажа, че ако преди това не си се запознавал с психиката на човека и как тя работи, ще бъдеш изненадан колко пъти умът ти, твоето съзнание е работило притив теб докато си се състезавал.
Като резултат повече и повече негативни мисли започват де се въртят в главата ти, което те превръща в негативно мислещ играч на корта.
Чувствал ли си се неспособен да победиш в срещи, които е трябвало да победиш? Или да затвориш срещата след като си повел? Може би печелиш мачове, в които очевидно си по-добрият играч?! Сигурно рядко побеждаваш в срещи срещу опоненти на твоето ниво и никога не tennisпобеждаваш играчи, които са по-добри от теб, дори когато си имал ден и играта ти е споряла.
Може би си бил доволен да имаш достойно представяне или близък резултат с някой, който очевидно е с класи над теб. Ако всичко това ти звучи познати, значи си попаднал на правилното място.
За щастие има начин да се решат тези проблеми. Ти можеш да побеждаваш в мачове срещу по-добри съперници, дори срещу опоненти, кот би трябвало да не можеш да победиш на хартия. Но за да се случи това ще са необходими доста усилия и план за да го постигнем. Всъщност, това ще е едно дълго, понякога дори болезнено пътешествие, може да отнеме няколко години, но когато нещата започват да се получаваш ще започнеш да изпитваш удоволствието от играта и това да побеждаваш повечето пъти.
Заедно ще се запознаем с техники и методи, коит са проверени през годините.
В тази програма, или по-точно чрез нея ще отидем нямастото където твоят ум работи с ТЕБ, вместо срещу ТЕБ докато си на игрището. Ще ти покажа пътната карта за това как да успееш.
Сигурно милиони тенис играчи по света страдат от същите психически затруднения, които срещаш и ти. Ще те науча как да чуваш себе си, как да говориш на себе си и да упражняваш влияние върху твоите мисли.
Все още съм млад треньор по спортна психология, но методите, които ще чуеш са нови в България и с това ще имаш поределено преимущество, когато турнирите започнат.
Ето някои неща, които знам със сигурност:
– Повечето играчи, играещи тенис днес ще кажат, че не са психически издръжливи, толкова, колокото биха желали да са;
– Всичики играчи могат да се възползват в голяма степен от обучението в областта на психическата издръжливост, но много малко го правят;
– Днешните играчи страдат порядъчно от негативно вътрешно общуване и имат неспособност да контролират мислите си, докато се състезават;
– Най-добрите играчи в света са открили значението на това да тренираш себе си, за да бъдеш психически издръжлив. Почти всичик професионални играчи акивно работят по тази част от тяхната игра.

КОИ СА ЧЕТИРИТЕ ЗОНИ ЗА ТЕНИС ТРЕНИРОВКА?

Има четири зони на тренировка по тенис, които са:
– Техника;
– Психика;
– Стратегия;
– Движение.
Най-голямата ми надежда е да те убедя, че най-елитните спортисти вече са научили, че за да постигнат пълния си потенциал се нуждаят от тренировка във всичките четири зони споменати по-горе.
Много играчи подценяват значението на тренировката в някоя от зоните. Обикновено твърдят след загуба, че опонента им е удрял по-добре. Те некоректно и неправилно мислят, че за да победят е необходимо просто да удрят по-добре. Като резултат те се фокусират само върху техниката си и пренебрегват другите зони или сфери на тренировка.
Може да видиш това доста често. Ако ме попиташ след загубен мач къде си сгрешил и очакваш да чуеш някой съвет, с който лесно да промениш играта си и твоите грешки по магичен път да изчезнат се лъжеш.
Факт е, че всички грешки могат да бъдат отнесени към четирите типа зони. Техническите грешки в тениса главно са резултат от лоша техника, похват на дръжката и др. Психическите грешки са грешки, в които се губи концентрация и фокус или лош визуален контрол и в резултат пропуснат удър. Стратегическите грешки настъпват, когато се прави слаб избор на това с какъв тип удър да се удари топката или техника на изпълнение. На последно място грешките при движението може да са резултат от лоша работа с краката или загуба на кондиция.

grego

Ако статията ти е харесала моля сподели я за да бъде прочетена и от друг търсещ подобрението на играта си.

Размахайте вълшебната пръчица

Здравейте,

Днес споделям с вас две техники за освобождаване на мислите от ограниченията, които средата, другите и дори самите ние си налагаме. Методите са толкова прости и ефективни, че е грехота да не ги споделя с вас. Надявам се да ги използвате в случаите, когато планирате бъдещето си, когато си поставяте цели или просто искате да помечтаете. А ето ги и тях. Представям ви първия.

Името му е: ВЪЛШЕБНАТА ПРЪЧИЦА.

Представете си, че имате вълшебна пръчица, която можете да използвате всеки момент.

Размахайте я в бизнеса или кариерата си. Ако бихте имали възможност за три желания, свързани с работата ви, кои биха били те? Размахайте вълшебната пръчица във финансовия си живот. Ако имахте възможността да определите три свои желания, кои биха били те?
Размахайте вълшебната пръчица в семейния си живот. Какво щяхте да си пожелаете, ако имахте право на три желания? Как би изглеждал семейния ви живот като идеален?
Размахайте вълшебната пръчица в областта на вашето здраве и физическа кондиция. Какво бихте си пожелали и тук?
А сега махнете с вълшебната пръчица върху своите умения и способности. Ако имахте шанса да формулирате три реализуеми начаса желания за тях, то на кои точно би паднал вашият избор ? В кои области бихте желали да постигнете съвършенство?
Този способ с вълшебната пръчица е и приятно, и много полезно упражнение. Всеки път когато си представите, че я държите в ръката си, вие сте в състояние да определите заветните си цели в една или друга област. Можете да предложите това занимание и на ваши приятели или познати, които нямат ясна представа за своите въжделения.

Ако това, което прочетохте не ви стига ви представям още един.

Методът: ШЕСТ МЕСЕЦА ЖИВОТ.

Той може да хвърли светлина върху истинските ви ценности.

Представете си, че се подложите на пълни медицински изследвания.

След няколко дни водещият ви лекар ви съобщава:
„Имам две новини – една добра и една лоша.
Добрата новина е, че през следващите шест месеца ви предстои здрав и активен живот.
Лошата новина е, че в края на този срок ще умрете от неизлечима болест.“
Ако днес научите, че ви остават още само шест месеца живот на този свят, как ще ги изживеете?

С кого ще ги изживеете? Къде ще отидете? Какво ще се опитате да завършите? На какво ще отделите повече време, и на какво – по-малко?
Това, което ще изникне на първо място в ума ви, ще бъде отражение на истинските ви ценности. Вие
най-вероятно ще си спомните за най-важните хора и неща в живота си. Малко са хората, които в подобна
ситуация биха си казали: „Какво пък, я да се върна в офиса си, защото имам да направя още няколко обаждания за деня.

Често пъти резултатите са доста изненадващи.

Методите, които споделям с вас са с любезното съдействие на г-н Брайън Трейси и неговата
книга Как да постигаме целите си.

Ако методите са ви  харесали можете да коментирате или да споделите с вашите приятели.

Реквием за НАСИЛИЕТО В СПОРТА /есе/

Много, много отдавна, още преди историята ни да зопочне с „В началото Бог създаде небето и земята”… имало едно царство, в което управлявал Цар, на който Му викали Държавата.
Управлението му се крепяло върху монопола върху Насилието.
Поданниците Му се радвали, били щастливи и свободни. С Любезност и Сътрудничество нацията процъфтявала.
Цярат имал двама сина. Единият се казвал СПОРТ и от тук историята ни ще ни запознае кой е той и какви са били неговите планове.
Като малък Спорт обичал игрите. Имал глад за победата и се включвал в различни предизвикателства. За него това било удоволствие и много се забавлявал от надмощието си, което било осезаемо.
Спорт бил особено привлекателен. Когато гледали към него поданниците на царството изпадали в екстаз. Навсякъде където се появявал струяла светлина от Великолепие и Разкош.
Спорт също се харесвал. Обичал да се гледа и любува в огледалото. Така ден след ден, постепенно обичта му към себе си се превърнала в Гордост.
Появило се в него Завистта към монопола на Баща Му и желанието му да освободи Насилието сред народа.
Започнал да си набира съмишленици.
– “Ще ви организирам състезания, които не сте виждали” – казвал Спорт. “Ще почувствате неизживени до сега емоции. Елате! Последвайте ме и бъдете свободни. Насилието е добро. То ще направи живота ви по-красив”.
Постепенно си събрал нещо като армия и решил да узорпира властта.
Надигнал се бунт и Царят трябвало да потуши напрежението, което до момента само наблюдавал.
Царят казал – “Добре. Отсега нататък ти позволявам да владееш Насилието и да го използваш в игричките си. Но внимавай! Това е сила, която не можеш да управляваш и ще бъдеш победен от нея”.
“Да бъде всичко това на мене, нека това бъде моята съдба” – отговорил Спорт и той и всички, които успял да убеди се отделили и създали царство, което нарекли Реклама.
Там цялата сила на Насилието била освободена. Желанието да си първи и да бъдеш победител изместило добрите нрави. Заедно с него дошли Страха и Гнева. Насилието се демонстрирало на боксови турнири, на различни спортни арени, появило се между хората и те постепенно започвали да стават зависими от тази сила. Щастието им започнало да изчезва.
Били щастливи когато гледали мач или вилнеели по трибуните на живо. През останалото време чакали, живеели ден за ден до момента на следващото спортно събитие. Забравили Радостта и започнали да се Оплакват.
Насилието се появило във взаимоотношенията им. Те станали груби и започнали да се бият един с друг без повод. Тъмнина надвиснала над царството.
Бил обявен вечерен час. Хората трябвало да се съобразяват с това, защотото било за тяхно добро. Спорт започнал да се замисля над думите на баща си. На път бил да изгуби контрол и се нуждаел от мъдрост. Дълбоко в сърцето си бил добър, но отдавна забравил себе си тръгнал по пътя на Славата и Властта той бил превзет от Лудостта.

Но ето, задавали се мачовете от Шампионската лига. Барселона победи Реал Мадрид. Берое играе добре и евентуално ще играе в евротурнирите следващия сезон. Зимата ще свърши. Слънцето отново ще започне да пече. Животът е прекрасен!

Нов поглед към спорта в България

 

Рекламен клип.

Здравейте,

направих този клип, за да популяризирам спортната психология в България. Вярно, че е има думи на английски, но това е живота.
Важното е да разберете, че научих начин как да се подобри вашето представяне както в тениса, така и в други спортове, така и в живота.
Приятно гледане и споделяйте ако ви хареса! 😉